Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden

Hvis det oppstår en tvist mellom arbeidsgiver og arbeidstaker eller mellom arbeidsgiver og NAV om rett til sykepenger i arbeidsgiverperioden mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, kan tvisten bringes inn for Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden. Dette følger av folketrygdloven § 21-13.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater