Ansattes medbestemmelsesrett

Arbeidstakere har i enkelte sammenhenger medbestemmelsesrett på arbeidsplassen. Retten til medbestemmelse fremgår av flere ulike kilder. Sentalt står aksjeloven, arbeidsmiljøloven og ev. tariffavtale som arbeidstakerne kan være bundet av.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater