Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven (vår 2014)

Regjeringen ønsker endringer i arbeidsmiljøloven og har dermed fremlagt forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. Forslaget berører blant annet midlertidig ansettelser, endringer i arbeidstidsreglene samt endringer knyttet til aldersgrensen ved pensjonsalder.

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater