Kan arbeidsgiver kreve feriepenger av bonusutbetaling?

Arbeidstaker har krav på at det beregnes feriepenger av det lønnsvederlaget han mottar. Bonus skal i enkelte tilfeller inn i feripengegrunnlaget, men ikke alltid. 

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater