Hjemmekontor: Kan rett til å jobbe hjemmefra trekkes tilbake?

hjemmekontor

Som arbeidsgiver har du kanskje inngått avtale med de ansatte om rett til hjemmekontor, enten som en permanent løsning gjennom arbeidsavtalen, eller som en midlertidig løsning under covid-19-pandemien. Selv om det foreligger avtale om hjemmekontor med de ansatte, er det ikke nødvendigvis til hinder for at du som arbeidsgiver kan trekke tilbake denne ordningen.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater