Kan rett til hjemmekontor trekkes tilbake?

Arbeidstaker kan i kraft av inngått arbeidsavtale ha rett til å arbeide fra hjemmekontor, helt eller delvis.

Men selv om partene har inngått avtale om hjemmekontor, er ikke det nødvendigvis til hinder for at arbeidsgiver kan trekke dette privelegiet tilbake.

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater