Midlertidige ansettelser er fremtiden for eldre ledere

Arbeidsmiljølovens bestemmelser om midlertidig tilsetting ble nylig endret. Konsekvensen av endringen er at det nå er atskillig enklere å ansette medarbeidere midlertidig. I vedlagte artikkel fra E24 slår forfatteren et slag for at eldre personer med lederkompetanse effektivt kan nyttiggjøres ved å ansette dem midlertidig.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater