GPS-overvåking på jobb

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
24/08/2018

Bruk av GPS kan være et viktig og besparende verktøy for arbeidsgiver. På den annen side er det mange ansatte som blir stresset av slik form for overvåking.

I denne sammenheng vises det til at dokumentasjon innhentet ved bruk av GPS kan benyttes for å dokumentere saklig grunn for oppsigelse eller avskjed.

Alle arbeidsrettslige problemstillinger og tvister mellom to eller flere parter må håndteres individuelt og på riktig måte. Vurderinger knyttet til kollektiv arbeidsrett, herunder i forhold til tariffavtaler og særavtaler, er komplekse og det vil regelmessig være en fordel å la seg bistå av advokat med omfattende arbeidsrettslig erfaring.

Vi er spesialister innen arbeidsrett og gir bistand over hele landet. Ta kontakt i dag.

Vi bistår klienter over hele landet.

Geir Kruge Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater