Personalhåndbok – et viktig verktøy for bedriften

En personalhåndbok er et viktig verktøy i kommunikasjonen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. I stedet for til stadighet å måtte svare på spørsmål fra ansatte, kan du vise til den informasjonen som finnes i personalhåndboken. Denne skal gi svar på sentrale rettigheter og plikter i arbeidsforholdet, og at partene forholder seg til en personalhåndbok sikrer lik og rettferdig behandling av de ansatte.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater