Adgang til ved tariffavtale å fravike reglene om likebehandling ved utleie fra bemanningsforetak

Bemanningsforetak har i utgangspunktet plikt til å behandle alle ansatte likt. Men det kan gjøre unntak i det tilfelle at bemanningsforetaket er bundet av tariffavtale.

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater