Rett til å stå lengre i arbeid før oppsigelse kan meddeles

I arbeidsmiljøloven (aml) har det i lang tid vært fastslått at arbeidstaker ikke kan sies opp på grunn av alder. Dog har det vært slik at dette vernet har opphørt på det tidspunktet arbeidstaker blir 70 år. Etter oppnådd aldersgrense har ikke lenger arbeidsgiver behov for å kunne påvise saklig grunnlag for å meddele oppsigelse.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater