Rettigheter ved ferie og ferieavvikling

Sommeren står for tur og mange har spørsmål om sommerferien. I Norge har vi en egen lov, ferieloven, som regulerer rettigheter og plikter i forbindelse blant annet planlegging og avvikling av ferie. Denne artikkelen tar for seg noen vanlige ferierettslige temaer, både for sommerferien og ferie generelt.

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater