Utvidet adgang til midlertidig ansettelse

Arbeidsmiljøloven har som hovedregel at et ansettelsesforhold skal være fast. Men i lang tid har det allerede vært visse unntak fra denne regelen, jf. aml. § 14-9.

Det viktigste unntaket har vært at det vil være adgang til midlertidig ansettelse i de tilfeller arbeidet er av midlertidig karakter og arbeidet atskiller seg fra det som ordinært utføres i virksomheten.

Videre har det vært unntak for vikararbeid; dvs. når det er behov for å erstatte arbeidstaker som er fraværende, eks. på grunn av langvarig sykdom.

 

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater