Varsling

Alle arbeidstakere har en rett til å si i fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen og det er nettopp det varsling er. Denne retten gjelder også for innleide arbeidstakere. Det er arbeidsmiljøloven kapittel 2 A som regulerer denne retten og kapittelet trådte i kraft 1. juli 2017. Før dette fantes det også regler om varsling i arbeidsmiljøloven men det er først i 2017 at loven fikk et eget kapittel om dette. 

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater