Fire nye lover om diskriminering

Fra 1. januar 2014 trer fire nye lover som regulerer forbud mot diskriminering i kraft. De fire nye lovene er diskrimineringsloven om seksuell orientering, diskrimineringsloven om etnisitet, likestillingsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater