Arbeidsgivers innsynsrett i arbeidstakers e-post

Fra 1. mars 2009 trådte det i kraft nye regler om arbeidsgivers innsyn i arbeidstakers e-post. Fra tidligere har det vært en uklar rettstilstand som Fornyings- og Administrasjonsdepartementet nå har forsøkt å avklare med ny regulering.

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater