Begrenses arbeidstakers fritidsaktiviteter av lojalitetsplikten?

I ethvert arbeidsforhold plikter arbeidstaker å opptre lojalt overfor sin arbeidsgiver. Den alminnelige lojalitetsplikten vil også ha betydning for hva en arbeidstaker gjør på fritiden. Bakgrunnen ligger i at arbeidstaker er i et kontraktsforhold med sin arbeidsgiver. Dette kontraktsforholdet innebærer at arbeidstaker pålegges plikter og rettigheter overfor arbeidsgiveren. 

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater