Illojalitet?

En grunnleggende forutsetning for et arbeidsforhold er lojalitet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Likevel er det først og fremst arbeidstakers lojalitet overfor sin arbeidsgiver som reiser de største praktiste problemstillingene.

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater