Kompetanse og faglig dyktighet som utvelgelseskriterium

Kompetanse og faglig dyktighet vil i mange tilfeller være et relevant utvelgelseskriterium. Brukt i kombinasjon med ansiennitetsprinsippet er dette det vanligste og ofte det mest tungveiende utvelgelseskriteriet for arbeidsgiver.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater