Arbeidsmiljøloven § 15-6: Oppsigelsesvern i arbeidsavtaler med bestemt prøvetid

Er en arbeidstaker skriftlig ansatt på en bestemt prøvetid, har han et noe svakere oppsigelsesvern enn ellers. Det forutsetter imidlertid at oppsigelsen begrunnes i at arbeidstakeren ikke klarer å tilpasse seg sitt nye arbeid. Prøvetid kan bare avtales for en konkret periode og en kan ikke avtale at en ansatt skal være i prøvetid i årevis.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater