Innsyn i ansattes e-post?

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
23/09/2019

(Dagens Næringsliv). Datatilsynet er av den oppfatning at arbeidsgiver ikke kan gå inn å se den ansattes e-post. Overtredelse kan medføre erstatningsansvar.

Les våre andre artikler:

Alle arbeidsrettslige problemstillinger og tvister mellom to eller flere parter må håndteres individuelt og på riktig måte. Vurderinger knyttet til arbeidsgivers innsyn i e-post kan være komplekse og det vil regelmessig være en fordel å la seg bistå av advokat med omfattende arbeidsrettslig erfaring.

Vi er spesialister innen arbeidsrett og gir bistand over hele landet. Ta kontakt i dag.

Vi bistår klienter over hele landet.

Geir Kruge Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater