Karakterer til ansatte

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
03/09/2018

Dagens Næringsliv og Ukeavisen Ledelse melder 24.2.2014 at karakterer på arbeidsplassen kan være et godt verktøy for bedriften når den skal vurderer hvem som skal meddeles oppsigelse i forbindelse med nedbemanning.

Tradisjonelt benyttes kriterier for utvelgelse som; kvalifikasjoner, ansiennitet, alder og sosiale/ økonomiske forhold ved valg av ev. overtallige. Til hjelp for bruk av kvalifikasjonskriteriet kan bedriften velge å benytte ulike produksjonskriterier. Eksempelvis et KPI-system (Key Performance Indicaor).

Vi i Codex kan bidra til å bygge opp et karaktersystem for ansatte, herunder ev. et KPI-system. I øvrig kan vi bistå med gjennomføringen av en nedbemanningsprosess.

Vi bistår klienter over hele landet. Ta kontakt med oss i dag for en samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.

Geir Kruge Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater