Opprør i Egmont (Finansavisen)

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
01/11/2018

I utgangen av november fikk om lag 70 ansatte i Egmont Kids Media Nordic beskjed om at arbeidskontrakten deres endres i forbindelse med at eierselskapet Egmont slår sammen flere av sine datterselskap. Finansavisen skriver at det er stor misnøye med den nye arbeidskontrakten. Blant annet forsvinner frynsegoder som har vært ansett som viktige blant de ansatte. Om lag 30 ansatte skal ha gått sammen om å levere et protestbrev, men flere skal ha trukket seg i frykt for å miste jobben.

Les artikkelene "Opprør i Egmont" og "Ikke Uvanlig" i sin helhet

Vi bistår klienter over hele landet.

Vegard lund front

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater