Oppsigelse - lærer fikk erstatning

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
01/09/2018

Lærer, som tidligere hadde mottatt advarsel, ble oppsagt fra sin stilling. Han hadde brukt fysisk makt mot elevene og han hadde blottet baken for dem. Likevel fant ikke retten at det oppsigelsen var saklig.

Alle arbeidsrettslige problemstillinger og tvister mellom to eller flere parter må håndteres individuelt og på riktig måte. Vurderinger knyttet til oppsigelse, herunder nedbemanning, kan være komplekse og det vil regelmessig være en fordel å la seg bistå av advokat med omfattende arbeidsrettslig erfaring.

Vi er spesialister innen arbeidsrett og gir bistand over hele landet.

Vi bistår klienter over hele landet.

Geir Kruge Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater