Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
30/10/2012

Avisa Nordlys melder i nettutgaven at Hurtigruta må betale erstatning til en kvinnelig ansatt etter at oppsigelsen av henne ble kjent ugyldig.

En heller fuktig helg i tørrdokk i Danmark endte med oppsigelse for den kvinnelige Hurtigruten-ansatte. Etter en middag på restaurant Djengis Khan, arrangert av velferden ombord, gikk deler av mannskapet på pub. Den kvinnelige hurtigruteansatte gikk deretter på en privat fest. Neste kveld traff hun deler av besetningen på en pub i Fredericia. Kvinnen skulle så stille på jobb ombord søndag morgen klokka 07.00, men møtte aldri. Kapteinen og verneombudet oppsøkte henne på lugaren klokka ni samme morgen, og kunne konstatere at hun var beruset.

Kvinnen ble oppsagt, men i desember i fjor stevnet kvinnen Hurtigruten for retten for usaklig oppsigelse. Ikke var det gitt noen advarsel til kvinnen og pliktbruddet var ikke stort nok til å forsvare en oppsigelse «på direkten», ble det hevdet.

Ofoten tingrett ga kvinnen medhold i dette, og n er Hurtigruten ASA dømt til å betale nærmere 450.000 kroner i saken. Ofoten tingrett vurderte at oppsigelsen var usaklig og kjente den ugyldig.

Alle arbeidsrettslige problemstillinger og tvister mellom to eller flere parter må håndteres individuelt og på riktig måte. Vurderinger på dette rettsområdet kan være komplekse og det vil regelmessig være en fordel å la seg bistå av advokat med omfattende arbeidsrettslig erfaring.

Vi er spesialister innen arbeidsrett og gir bistand over hele landet. Ta kontakt i dag.

Geir Kruge Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater