Høyesterett behandler gravide arbeidstakeres stillingsvern

At det ikke er anledning til å si opp ansatte som følge av graviditet er ikke tvilsomt. Dette fremgår uttrykkelig av arbeidsmiljøloven § 15-9. Hvilke krav det stilles til arbeidstakers dokumentasjon for at graviditeten ikke helt eller delvis er begrunnet i graviditeten, er imidlertid mer usikkert.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater