Livet etter sluttpakken

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
03/09/2018

Dersom du har mottatt sluttpakke som følge av oppsigelse, eksempelvis ved nedbemanning eller driftsinnskrenkning, bør du tenke nøye gjennom hva du gjør med pengene. Det kan ofte være fornuftig å konsultere advokat.

Alle arbeidsrettslige problemstillinger og tvister mellom to eller flere parter må håndteres individuelt og på riktig måte. Elementene i en sluttpakke, hva enten den er knyttet til forutgående oppsigelse eller ikke, kan være komplekse og det vil regelmessig være en fordel å la seg bistå av advokat med omfattende arbeidsrettslig erfaring.

Vi er spesialister innen arbeidsrett og gir bistand over hele landet. Ta kontakt i dag.

Vi bistår klienter over hele landet.

Geir Kruge Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater