Nedbemanning gir optimisme

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
09/08/2017

E24.no: Nyheten om at Norske Skogs papirfabrikk på Follum ikke legges ned, blir mottatt med optimisme blant de ansatte. Mange hadde fryktet en nedleggelse av avdelingen på Follum ved Hønefoss, men istedenfor blir det en nedbemanning med 80 ansatte og omlegging av driften. Nyheten mottas med lettelse og forsiktig optimisme.

- Vi ser på resultatet av styremøtet i Norske Skog som en seier for Follum. Vi får nå sjansen til å jobbe videre med bokpapirsegmentet. Malurten i begeret er selvsagt kostnadsreduksjonen og det som har med nedbemanning å gjøre, men den typen prosesser har vi jo vært vant til. De gjennomføres også på andre bedrifter i Norske Skog, sier hovedtillitsvalgt for Follum, Stein Roar Eriksen, til NTB.

(Les hele artikkelen om nedbemanningen her)

Alle arbeidsrettslige problemstillinger og tvister mellom to eller flere parter må håndteres individuelt og på riktig måte. Vurderinger knyttet til oppsigelse, herunder nedbemanning, kan være komplekse og det vil regelmessig være en fordel å la seg bistå av advokat med omfattende arbeidsrettslig erfaring.

Vi er spesialister innen arbeidsrett og gir bistand over hele landet. Ta kontakt i dag.

Vi bistår klienter over hele landet.

Geir Kruge Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater