Nedbemanning og oppsigelser i SAS?

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
09/08/2017

Tidsskriftet Økonomisk Rapport melder at SAS må kutte 250 mill.kr. i personalkostnader, bare i Norge. Dette medfører en fare for nedmemanning, permitteringer og oppsigelser. De kabinansatte åpner for å diskutere å jobbe gratis i en periode, slik de ansatte i British Airways allerede har tilbudt sin arbeidsgiver.

De 39 fagforeningene i flyselskapet SAS har lagt opp til en hektisk møtevirksomhet de neste dagene. Leder i Norsk Kabinforening, John Lyng, utelukker ikke at de vil gå med på lønnskutt.

Alle arbeidsrettslige problemstillinger og tvister mellom to eller flere parter må håndteres individuelt og på riktig måte. Vurderinger knyttet til oppsigelse, herunder nedbemanning, kan være komplekse og det vil regelmessig være en fordel å la seg bistå av advokat med omfattende arbeidsrettslig erfaring.

Vi er spesialister innen arbeidsrett og gir bistand over hele landet. Ta kontakt i dag.

Vi bistår klienter over hele landet.

Geir Kruge Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater