Oppsigelse av lege kjent ugyldig

Oppsigelse av lege ved kirurgisk avdeling ved Sykehuset Østfold HF ble kjent ugyldig av Moss tingrett. Bakgrunnen for oppsigelsen var at legen angivelig skal ha unnlatt å rette seg etter instrukser fra arbeidsgiver og at hun var vanskelig å samarbeide med.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
01/11/2018

Les artikkelen fra Dagens Medisin her

Få kvalifisert bistand

Alle arbeidsrettslige problemstillinger og tvister mellom to eller flere parter må håndteres individuelt og på riktig måte. Vurderinger knyttet til oppsigelse, herunder nedbemanning, kan være komplekse og det vil regelmessig være en fordel å la seg bistå av advokat med omfattende arbeidsrettslig erfaring.

Vi er spesialister innen arbeidsrett og gir bistand over hele landet.

Ta kontakt i dag for en samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.

Geir Kruge Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater