Portrettintervju i "Aptotekteknikeren"

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
25/06/2014

Advokat / partner Håvard E. Bjørnstad er fast advokat for Farmasiforbundet, en fagforening i YS som organiserer i overkant av 4 000 apotekteknikere.

Vi bistår klienter over hele landet.

Geir Kruge Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater