Illojalitet - oppstart av konkurrerende virksomhet

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
03/09/2018

Spørsmål om arbeidstakere hadde opptrådt illojalt i forbindelse med at de avsluttet sine arbeidsavtaler. Retten legger blant annet vekt på at etableringen av det konkurrerende selskapet ikke har skadet Hytorc. Retten peker også på at det er «tvilsomt om lojalitetsplikten medfører en plikt om å opplyse arbeidsgiver om egne planer.»

Les artikkel fra Offshore.no her:

Alle arbeidsrettslige problemstillinger og tvister mellom to eller flere parter må håndteres individuelt og på riktig måte. Vurderinger knyttet til konkurransebegrensende klausuler, herunder rene konkurranseklausuler, kundeklausuler og ikke-rekrutteringsklausuler, er oftest komplekse og det vil regelmessig være en fordel å la seg bistå av advokat med omfattende arbeidsrettslig erfaring.

Vi er spesialister innen arbeidsrett og gir bistand over hele landet. Ta kontakt i dag.

Vi bistår klienter over hele landet.

Geir Kruge Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater