ABB kutter 260 stillinger

ABB har i den senere tid vunnet kontrakter innen oljeservicesektoren, men det er dessverre ikke nok til å opprettholde aktiviteten i selskapet. Følgelig må det nå meddeles oppsigelser.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
30/08/2018

Vi bistår klienter over hele landet.

Geir Kruge Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater