Erstatning etter usaklig oppsigelse

Dersom en oppsigelse kjennes ugyldig av domstolen, eller partene under forhandlinger finner at en oppsigelse ikke er saklig, kan arbeidstakeren fremsette krav om erstatning, jf. aml. § 15-12.

Loven gir anvisning på at et erstatningskrav skal fastsettes til det som er rimelig "under hensyn til det økonomiske tap, arbeidstakerens og arbeidsgiverens forhold og omstendighetene for øvrig finner rimelig."

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater