Aafk vant i retten

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
30/08/2018

Den tidligere økonomisjefen i Aalesund Fotballklubb gikk til sak mot sin tidligere arbeidsgiver med krav om erstatning fordi han mente seg usaklig oppsagt fra stillingen. Økonomisjefen klarte imidlertid ikke å dokumentere at han faktisk var blitt oppsagt, og Aafk ble derfor frifunnet for krav om erstatning.

Alle arbeidsrettslige problemstillinger og tvister mellom to eller flere parter må håndteres individuelt og på riktig måte. Dette gjelder også krav om erstatning etter usaklig oppsigelse. Vurderinger knyttet til spørsmål om oppsigelse og erstatning kan være komplekse og det vil regelmessig være en fordel å la seg bistå av advokat med omfattende arbeidsrettslig erfaring.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater