Formkrav ved oppsigelse i arbeidsforhold

I avtaleforhold generelt er det ingen regler for hvordan avtalen kan bringes til opphør. For  arbeidsavtaler er dette annerledes og arbeidsmiljøloven stiller bestemte krav til oppsigelsens form og innhold.

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater