Kan arbeidsgiver kreve at 70-årig ansatt avslutter sitt arbeidsforhold?

I Norge er alminnelig pensjonsalder 67 år. Samtidig har arbeidsmiljøloven bestemmelse om at stillingsvernet opphører ved fylte 70 år nå blitt endret til 72 år.

Kan arbeidsgiver likevel kreve at arbeidstaker avslutter sitt arbeidsforhold ved fylte 70 år?

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater