Kan arbeidstaker sies opp i prøvetiden uten forutgående advarsel?

En arbeidstaker kan sies opp i prøvetiden. I prinsippet gjelder kravet til "saklig grunn", men i en noe modifisert utgave. For å teste ut om arbeidstaker i tilstrekkelig grad klarer å tilpasse seg arbeidet og sine kolleger, vil det ikke være avgjørende om det er meddelt advarsler eller ikke. Det sentrale er hvordan arbeidsgiver kan dokumentere arbeidstakers atferd og virksomhetens aktivitet for å ev. justere denne.

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater