Norsk Industri varsler ny nedbemanningsbølge

Nedgang i oljepris og redusert produksjon i Nordsjøen, med tilhørende ringvirkninger, har allerede medført tap av mange arbeidsplasser.


Nå varsler Norsk Industri at vi nå står overfor nok en stor nedbemanningsbølge.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
01/09/2018

Vi bistår klienter over hele landet.

Geir Kruge Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater