Oppsigelse av ansatt som mottar gaver og bestikkelser

Det finnes ingen generell regel som bestemmer at ansatte som mottar gaver kan sies opp. Hvorvidt det å motta en gave kan medføre oppsigelse, kommer an på flere konkrete forhold. Faktorer som spiller inn kan blandt annet være om det foreligger lojalitetsbrudd, gavens verdi og hvem som gir gaven.

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater