Oppsigelse av ansatt ved varsling om kritikkverdige forhold

Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen er et omdiskutert tema. Varsling kan være vanskelig både for den som varsler og for arbeidsgiver som mottar kritikken. Men hva om varslingen er grunnløs eller uberettiget? Kan arbeidsgiver da avslutte arbeidsforholdet til varsleren? 

Denne artikkelen handler om oppsigelse av ansatt ved varsling om kritikkverdige forhold.

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater