Oppsigelse av arbeidstaker som tar seg biarbeid

Noen har behov for, eller bare et ønske om, å ta seg en ekstrajobb. For den som bare har en deltidsstilling vil det som regel være praktisk mulig å ta seg en sidejobb. Imidlertid vil også den som har en heltidsstilling kunne ha mulighet til å ta en jobb på si, for eksempel en helgejobb eller kveldsjobb. Spørsmålet er om arbeidstaker står fritt til å ta seg slik bijobb. 

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater