Prestasjonssvikt og oppsigelse

Arbeidsgiver har rett til å stille krav til kvaliteten på det arbeidet som arbeidstakeren utfører. Dersom kravene ikke oppfylles, kan dette ses på som prestasjonssvikt.

Ansatte som bevisst og med vilje unnlater å utføre arbeidsoppgaver som følger direkte eller forutsetningsvis av arbeidsavtalen, har ingen rimelig grunn på beskyttelse av sin stilling og vil i alminnelighet kunne sies opp. Det samme gjelder for ansatte som bevisst og med vilje ikke etterkommer ordrer og instrukser fra arbeidsgiver, så sant ordrene og instruksene er saklig knyttet til arbeidsforholdet og ligger innenfor arbeidsgivers styringsrett. Prestasjonssvikt kan dermed gi saklig grunn for oppsigelse.

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater