Oppsigelse eller avskjed grunnet rusmisbruk

Dersom arbeidstakeren er fraværende pga. alkohol- eller narrkotikarus, kan det medføre oppsigelse eller avskjed. Videre vil også bruk av rusmidler i arbeidstiden kunne føre til det samme.

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater