"Slapp ledelse"

I mange bedrifter kan det utvikle seg litt uheldige kulturer som går i retning av at bedriften ser gjennom fingrene med sent oppmøte, lange pauser, bruk av internett og telefon til private formål og at ansatte tar jobb på fritiden i et slikt omfang at evnen til å håndtere hovedstillingen reduseres.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater