Varslede oppsigelser tredoblet

NAV varsler nå om at antallet oppsigelser på grunn av nedbemanning er tre ganger så mange som for et år siden. Dette har i utgangspunktet sammenheng med fall i oljepris og nedskalering av oljeaktiviteter i Nordsjøen, men ringvirkningene vil etter hvert ramme hele samfunnet.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
01/11/2018

Vi bistår klienter over hele landet.

Geir Kruge Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater