Permisjoner

Permisjon innebærer en midlertidig avbrytelse av partenes rettigheter og plikter i et arbeidsforhold. Arbeidsgiver og arbeidstaker kan avtale at arbeidstakeren skal ha permisjon, og en arbeidstaker har anledning til å søke om både ulønnet og lønnet permisjon fra arbeidsforholdet.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater