Spørsmål og svar om konkurranseklausuler

En konkuranseklausul er en avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver som begrenser arbeidstakerens adgang til å starte, drive eller delta i annen virksomhet eller tiltre stilling hos en annen arbeidsgiver etter arbeidsforholdets avslutning. Det finnes imidlertid en del begrensninger og vilkår for når, hvordan og hvor lenge en slik klausul kan gjøres gjeldende.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
12/03/2018

Brudd på konkurranseklausul?

Brudd på en konkurranseklausul kan medføre erstatningsansvar eller at arbeidstakeren må betale en konvensjonalbot. En konvensjonalbot må være avtalt av partene på forhånd. Det er vanlig å fastsette en konvensjonalbot som en prosent- eller promillesats av total kontraktssum pr. dag eller måned.

Les mer

Geir Kruge Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater