Brudd på konkurranseklausul?

Brudd på en konkurranseklausul kan medføre erstatningsansvar eller at arbeidstakeren må betale en konvensjonalbot. En konvensjonalbot må være avtalt av partene på forhånd. Det er vanlig å fastsette en konvensjonalbot som en prosent- eller promillesats av total kontraktssum pr. dag eller måned.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
09/08/2017

Et eventuelt erstatningsansvar vil være begrunnet i at arbeidstakers brudd på konkurranseklausulen har påført arbeidsgiver et økonomisk tap. Erstatningsansvaret og omfanget av selve erstatningen vil kunne avhenge av omfanget av konkurranseklausulen.

Hvis arbeidstaker bryter en konkurranseklausul kan arbeidsgiver begjære midlertidig forføyning for tingretten eller byfogden, som kan bestemme at arbeidstaker ikke skal kunne arbeide i den den konkurrerende virksomheten.

Reglene om adgang til bruk av konkurranseklausuler ble endret med virkning fra 1. januar 2016, og det stilles nå langt flere krav og vilkår for at en konkurranseklausul skal være gyldig. Dette vil også ha betydning for eksisterende kontrakter.

Har du spørsmål om arbeidsavtaler kan du gjerne ta kontakt med oss i Codex. Ring 22933850 eller send oss en henvendelse via vårt kontaktskjema.

Geir Kruge Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater