Brudd på konkurranseklausul?

Brudd på en konkurranseklausul kan medføre erstatningsansvar eller at arbeidstakeren må betale en konvensjonalbot. En konvensjonalbot må være avtalt av partene på forhånd. Det er vanlig å fastsette en konvensjonalbot som en prosent- eller promillesats av total kontraktssum pr. dag eller måned.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater