Endringsoppsigelse og lønn?

Arbeidsgiver har, i kraft av sin styringsrett, rett til å lede, fordele og kontrollere arbeidet til den enkelte arbeidstaker. Imidlertid begrenses styringsretten av blant annet den enkeltes arbeidsavtale.

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater