Erstatning ved usaklig oppsigelse

Dersom oppsigelsen er usaklig, vil arbeidstakeren kunne kreve erstatning. I mange tilfeller vil arbeidstaker og arbeidsgiver komme til en enighet om en utenrettslig avtale i et forhandlingsmøte.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater